fbpx

Do you have questions? Feel free to contact us.

Sales Director
Michał Ziółkowski
+48 691 026 166
mziolkowski@obecnosci.pl
 
Customer Support Department
+48 512 434 030
kontakt@obecnosci.pl

 

ITensity Sp. z o.o.
Jarochowskiego 58, 60-246 Poznań
NIP: 7792429520
KRS: 0000547648

Test Obecnosci.pl system

Check out what we offer for each user: for you Director, your teachers and parents. Log in to your chosen account using your username:

director

teacher

guardian

Log in to each account with your password:

12345678

Przetestuj system Obecnosci.pl

Sprawdź, co oferujemy dla każdego użytkownika:
dla Ciebie Dyrektorze, Twoich nauczycieli oraz rodziców. 
Zaloguj się na wybrane konto 
za pomocą nazwy użytkownika: 

dyrektor

nauczyciel

opiekun

Na każde konto zalogujesz się przy pomocy hasła:

12345678