fbpx

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu.

Dział Sprzedaży
Tomasz Sommer
+48 574 225 887
tsommer@obecnosci.pl
 
Dział Wsparcia Klienta
+48 512 434 030
kontakt@obecnosci.pl

ITensity Sp. z o.o.
Jarochowskiego 58, 60-246 Poznań
NIP: 7792429520
KRS: 0000547648

Test Obecnosci.pl system

Check out what we offer for each user: for you Director, your teachers and parents. Log in to your chosen account using your username:

director

teacher

guardian

Log in to each account with your password:

12345678

Przetestuj system Obecnosci.pl

Sprawdź, co oferujemy dla każdego użytkownika:
dla Ciebie Dyrektorze, Twoich nauczycieli oraz rodziców. 
Zaloguj się na wybrane konto 
za pomocą nazwy użytkownika: 

dyrektor

nauczyciel

opiekun

Na każde konto zalogujesz się przy pomocy hasła:

12345678