fbpx

Funkcjonalności

System ułatwia ewidencję obecności oraz automatycznie nalicza czas pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku. Pozwala planować zajęcia dodatkowe, ustalać menu, sprawnie komunikować się z rodzicami, integrować i planować wspólne działania, na bieżąco śledzić postępy dzieci, archiwizować zdjęcia. Buduje pozytywny wizerunek placówki na rynku oraz w oczach rodziców.

Test Obecnosci.pl system

Check out what we offer for each user: for you Director, your teachers and parents. Log in to your chosen account using your username:

director

teacher

guardian

Log in to each account with your password:

12345678

Przetestuj system Obecnosci.pl

Sprawdź, co oferujemy dla każdego użytkownika:
dla Ciebie Dyrektorze, Twoich nauczycieli oraz rodziców. 
Zaloguj się na wybrane konto 
za pomocą nazwy użytkownika: 

dyrektor

nauczyciel

opiekun

Na każde konto zalogujesz się przy pomocy hasła:

12345678