fbpx
logo_wObszar roboczy 1
Dziennik-obecnosipl---ikona

Nowy dziennik
z systemem Obecnosci.pl

Chcesz poznać szczegóły i wdrożyć dziennik Obecnosci.pl dla swojej placówki?

Nowy dziennik Obecnosci.pl to wygoda i bezpieczeństwo

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 25 sierpnia 2017 r. przedszkola mogą korzystać z elektronicznego dziennika jako jedynej formy dokumentacji zajęć. Nowy e-dziennik Obecnosci.pl został zintegrowany z systemem Obecnosci.pl i jest zgodny z wymogami MEN. 

Dzięki innowacyjnego rozwiązaniu, wdrożonemu razem z aplikacją Obecnosci.pl, praca nauczycieli może być wygodniejsza i bardziej efektywna, co wpływa na oszczędność czasu. Lepsza organizacja informacji, płynna i szybka komunikacja dodatkowo wzmocni współpracę nauczycieli z rodzicami.

Zastosowanie dziennika wiąże się
wieloma korzyściami dla placówek przedszkolnych.

Dziennik-obecnosipl---ikona

Tworzenie dzienników dla poszczególnych grup

Przenoszenie danych z systemu Obecnosci.pl

Zapis historii zmian dokonanych przez nauczycieli

Szablony zajęć z najpopularniejszych wydawnictw dydaktycznych (WSiP, Podręcznikarnia, MAC, Nowa Era, PWN, Klett)

Zbieranie informacji o przebiegu dnia – w jakim temacie były przeprowadzone zajęcia czy były jakieś niecodzienne wydarzenia np. „dzień sportu”

Codzienna bezpieczna kopia zapasowa

Szablony zajęć od wydawnictw dydaktycznych

W ramach podjętych współprac z wydawnictwami takimi, jak np. WSiP czy Klett placówki przedszkolne mogą korzystać z gotowych tematów zajęć dostępnych w podręcznikach w wersji online. Wybór lekcji jest szeroki i zgodny z podstawą programową.

Zapytaj o dziennik Obecnosci.pl

Test Obecnosci.pl system

Check out what we offer for each user: for you Director, your teachers and parents. Log in to your chosen account using your username:

director

teacher

guardian

Log in to each account with your password:

12345678

Przetestuj system Obecnosci.pl

Sprawdź, co oferujemy dla każdego użytkownika:
dla Ciebie Dyrektorze, Twoich nauczycieli oraz rodziców. 
Zaloguj się na wybrane konto 
za pomocą nazwy użytkownika: 

dyrektor

nauczyciel

opiekun

Na każde konto zalogujesz się przy pomocy hasła:

12345678