fbpx

Obecnosci.pl w grupie liderów rynku aplikacji dla przedszkoli i żłobków

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w grudniu 2020 doszło do połączenia spółki ITensity (właściciel marki Obecności.pl) ze spółką NETCOM Plus, która od 10 lat działała na tym samym rynku – pierwszą arytmetyczną zmianą jest zwiększenie liczby obsługiwanych placówek.

Co to oznacza dla naszych Klientów?

  • Wspieranym systemem będą Obecnosci.pl – będziemy wykorzystywać doświadczenia i rozwiązania NETCOM Plus, by zaoferować Klientom jeszcze lepszy produkt.
  • Powiększyliśmy zdecydowanie liczbę obsługiwanych Klientów, a co za tym idzie,  liczbę stosowanych rozwiązań i systemów rozliczeń.
  • Będziemy rozwijać produkt, by w coraz większym stopniu obejmował aktywność przedszkola niezależnie od jego wielkości, struktury.
  • W 2021 planujemy oferować naszym Klientom nowe usługi i rozwiązania, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby wszystkich placówek.

O wszystkich szczegółach będą informować nasi konsultanci w trakcie bezpośrednich rozmów.

Test Obecnosci.pl system

Check out what we offer for each user: for you Director, your teachers and parents. Log in to your chosen account using your username:

director

teacher

guardian

Log in to each account with your password:

12345678

Przetestuj system Obecnosci.pl

Sprawdź, co oferujemy dla każdego użytkownika:
dla Ciebie Dyrektorze, Twoich nauczycieli oraz rodziców. 
Zaloguj się na wybrane konto 
za pomocą nazwy użytkownika: 

dyrektor

nauczyciel

opiekun

Na każde konto zalogujesz się przy pomocy hasła:

12345678